• Lucerna

Lucerna jest znaną od dawnych czasów rośliną uprawną, która w ostatnich latach wzbudza coraz więcej uwagi u producentów mleka. Szczególnie ma to miejsce w rejonach, gdzie w okresie letnim występują niedobory opadów obniżające wydajność użytków zielonych. Z lucerny uzyskuje się paszę o wysokiej smakowitości, która w żywieniu krów mlecznych, jak i młodego bydła daje wspaniałe rezultaty.Lucerna ma bardzo głęboko sięgający system korzeniowy, z tego powodu posiada zdolność pobierania wystarczających ilości wody z głębszych warstw gleby, nawet w okresach suszy. Dużą zaletą lucerny jest samowystarczalność względem azotu. Dzieje się tak na skutek symbiozy z bakteriami Rhizobium, które żyjąc w brodawkach korzeniowych wiążą wolny azot z powietrza. Z tego powodu lucerna nie wymaga nawożenia azotowego. Inna korzyść lucerny wynika z pozytywnego jej wpływu na plonowanie roślin następczych w płodozmianie, np kukurydzy czy też traw. Dobra jakość stanowiska po lucernie wynika zarówno ze zmagazynowania w glebie dużych ilości azotu, jak i z dostępności składników mineralnych wydobytych z głębszych warstw gleby przez jej system korzeniowy.

  • Parametry