Wysokość Koszenia Trawy Pastewnej Nabiera Znaczenia!

Czy zastanawialiście się jak wpływa wysokość koszenia trawy na ruń waszej łąki? Na jaką wysokość ustawić kosiarkę podchodząc do kolejnego pokosu?

Zbyt niskie koszenie trawy to niekorzystne skutki.

Okazuje się, że w wielu gospodarstwach łąki koszone są na bardzo niską wysokość. Oto najczęściej obserwowane efekty takiego podejścia:
- wydłużony czas regeneracji roślin
- powolny odrost
- obniżenie odporności na stres pogodowy i choroby
- spadek wydajności runi
- obumieranie roślin i przerzedzanie łąk

Optymalna wysokość koszenia trawy pastewnej.
Dla łąk optymalna wysokość koszenia to 6-7cm. Ten przedział pozwala na dość szybkie odbicie roślin po skoszeniu. Trawy nie muszą wówczas „tracić energii” na odbudowę zbyt mocno zredukowanych pędów, dlatego łatwiej odbudują plon i rozpoczną kolejny odrost. W przypadku lucerny i mieszanek z dużym udziałem roślin motylkowatych optymalny za

Read more »