Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce. Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Mieszanki traw, nawozy do trawników
Promocje
Sport i rekreacja
Trawnik Polski
Pastewne
Nawozy
Barenbrug
Wonderlawn
Trawy odporne na suszę
Trawy ozdobne dekoracyjne
Trawa gazonowa rekreacyjna
Trawy sportowe
Trawy na tereny zacienione
Trawy regeneracyjne
Trawy na pobocza dróg
Trawy golfowe
Umacnianie wałów przeciwpowodziowych
Trawy na lotniska
Trawy na sady i winnice
Trawy krajobrazowe
Trawa dla koni
Trawy na tor wyścigowy
Lucerny
O nas
Kontakt
Jak kupować
Czas i koszt dostawy
System rabatów
Zakładanie i pielęgnacja trawnika
Instrukcja wysiewu traw pastewnych
Polityka Prywatności
Regulamin
Szukaj

ROYAL BARENBRUG GROUP

Szanowny kliencie!
potrzebujesz pomocy w doborze mieszanki trawy
potrzebujesz dużych ilości traw
nie znalazłeś w naszej ofercie towaru którego szukasz, skontaktuj się z nami
sklep@gardenflora.pl
Kontakt
e-mailsklep@gardenflora.pl
FAX052 371-20-03
Tel052 371-20-03
GSM+48 888 817 817
Banner dół
Banner dol 3
W sklepie: 21  użytkowników
Koszyk |  Nadzór nad zamówieniem |  Moje konto
Sport i rekreacja
Trawniki
Profesjonalne
Trawnik Polski
Trawnik Polski
Pastewne
Lucerna
Mieszanki BG
Polska Łąka
Horse Master
Nawozy
Nawozy Premium
Nawozy Ogrodnicze

Instrukcja wysiewu traw pastewnych

Instrukcja wysiewu traw pastewnych
 

 Dobór odpowiedniej mieszanki do danego stanowiska, ma istotny wpływ na póżniejsza jakośc i wydajność użytku zielonego, niezaleznie od tego czy to będzie to łąka czy pastwisko. Specjalistyczne mieszanki firmy BARENBRUG uwzględniają różne warunki siedliskowe oraz różne sposoby uzytkowania. Wysoką jakość odmian traw stosowanych w mieszankach, potwierdzają badania 
prowadzone przez stacje Centralnego Ośrodka Badań Odnian Roślin Uprawnych COBORU, indywidualne dośwadczenia oraz liczne pozytywne opinie rolników na terenie całej Polski. Mieszanki traw pastewnych firmy BARENBRUG gwarantuje długotrwałe użytkowanie łąki lub pastwiska oraz wysokowartościowe plony.

Technologia uprawy traw pastewnych i ich wykorzystania

Zastosowanie mieszanek:

 

 

Mieszanki traw BG Milkway firmy Barenbrug w zależności od składu gatunkowego mogą być użytkowane pastwiskowo, wykorzystywane do skarmiania w formie zielonki, do zbioru na sianokiszonkę lub siano.

Prezentacja video mieszanek MILKWAY BG

http://www.youtube.com/watch?v=J2IjXbwyCHs

                           

 

TECHNOLOGIA UPRAWY TRAW PASTEWNYCH

 

-     termin siewu

Wyróżniamy dwa terminy siewu, wiosenny, od początku kwietnia do pierwszych dni maja, oraz jesienny, od połowy sierpnia do połowy września. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na suszę, która powoduje usychanie siewek i przerzedzanie zasiewów. Nasiona które raz wykiełkowały, powtórnie tego nie uczynią, dlatego należy przestrzegać terminów agrotechnicznych, wiosną siać wcześniej ze względu na suszę, jesienią ze względu na przymrozki .

-     ilość wysiewu

Norma wysiewu mieszanek traw firmy Barenbrug wynosi ok. 45 kg/ha. Obniżenie normy wysiewu nasion jest możliwe w sytuacji stworzenia bardzo dobrych warunków glebowych do ich skiełkowania, lecz jest nie zalecane ze względu na możliwość intensywniejszego zachwaszczenia plantacji.

-     głębokość wysiewu

Nasiona mieszanek traw i motylkowatych są niewielkie. Z tego względu powinny być wysiewane do gleby na głębokość od 1 do 2 cm. Nasiona umieszczane głębiej wschodzą gorzej, gdyż kiełek ma do pokonania dłuższą drogę, na którą nie wystarczy składników zapasowych znajdujących się w nasionach. Po wykonaniu siewu zalecane jest wałowanie pola lub łąki.

-     rozstaw rzędów

Odstęp między rzędami jest uzależniony od siewnika. W przypadku siewników zbożowych lub siewników do siewu bezpośredniego w darń, powinien on wynosić do 10 cm.

-     przygotowanie nasion do siewu

W mieszance znajdują się nasiona o różnej masie. Cięższe nasiona podczas transportru opadają na dno worka, wówczas mieszanka ulega rozwarstwieniu, z tego względu przed wysianiem mieszanki traw nasiona należy wymieszać.

 

b)      Nawożenie

 

-     mineralne

Największy wpływ na wielkość plonowania runi pastwiskowej i łąkowej ma nawożenie. W przypadku nawożenia pastwisk trzeba uwzględnić odchody pozostawione w czasie wypasu przez zwierzęta. Z odchodów zwierzęcych do gleby przedostaje się około 10% azotu, 30 – 40% fosforu i 70% potasu, toteż w bilansie nawożenia pastwisk należy koniecznie uwzględnić zwrot składników pokarmowych w odchodach zwierzęcych.

Azot jest niezbędnym skladnikiem plonotwórczym oraz decydującym o poziomie białka w roślinie. Rocznie powinno się wysiewać w czystym składniku od 180 do 250 kg/ha azotu.

 

 

Fosfor jest również niezbędnym składnikiem pokarmowym w nawożeniu użytków zielonych. Pierwiastek ten bierze udział w oddychaniu, fotosyntezie, przemianach azotowych, metaboliźmie tłuszczowym. W następstwie nawożenia fosforem rośliny reagują wzrostem plonu biomasy, lepszym rozwojem systemu korzeniowego, poprawą jakości plonu, zwiększeniem udziału roślin motylkowatych w runi, a także większą aktywnością mikroflory glebowej. W okresie wegetacji należy wysiać w czystym składniku od 80 do 100 kg/ha fosforu.

 

Potas jest pierwiastkiem, który odpowiada za gospodarkę wodną rośliny oraz sprzyja tworzeniu się węglowodanów rozpuszczalnych w wodzie, co zwiększa odporność roślin na niską temperaturę. Potasu powinno się wysiewać w czystym składniku od 100 do 140 kg/ha rocznie.

 

 

Magnez jest ważnym pierwiastkiem niezbędnym w nawożeniu użytków zielonych, którego rocznie powinno się wysiewać od 25 do 30 kg/ha. Istotnymi makroelementami dla wzrostu i rozwoju traw są także wapń, sód i siarka. Oprócz makroelementów duża rolę w nawożeniu użytków zielonych odgrywają mikroelementy takie jak cynk, bor, molibden, miedź.

 

-organiczne

Nawozy organiczne poprawiają właściwości fizyczne gleby i wzbogacają jej życie biologiczne. Dostarczają jednocześnie makroelementów, np. kobaltu i miedzi. Optymalnym terminem stosowania nawozów organicznych jest okres jesienny. Zalecana dawka to 20-30 t/ha co 4-5 lat w przypadku obornika, 40 m sześciennych/ha rocznie w przypadku stosowania gnojowicy lub 25 m sześciennych/ha gnojówki. Stosowanie nawozów organicznych powinno być ograniczone w przypadku dużej zasobności kompleksu sorpcyjnego gleby w składniki pokarmowe, zwłaszcza azot i potas, gdyż zbyt wysokie dawki tego typu nawozów mogą przyczynić się do zachwaszczenia runi pastwiskowej chwastami potaso- i azotolubnymi 

c)      Walka z zachwaszczeniem

 

Najczęściej stosowanym sposobem odchwaszczania użytków zielonych jest koszenie pielęgnacyjne, które wykonuje się, gdy chwasty wraz z trawami osiągną wysokość 15 cm. Ze względów ekologicznych rezygnuje się raczej z chemicznej walki z chwastami na łąkach i pastwiskach. W sporadycznych przypadkach zaleca sie środki, np. do niszczenia takich chwastów jak sity kępiaste i szczawie. Podczas ich zwalczania musimy się jednak liczyć z tym, że w mieszance trawiasto-motylkowatej po zabiegu pozostaną tylko trawy, gdyż herbicydy oprócz chwastów zniszczą także koniczyny.

 

d)      Przemienne wykorzystanie mieszanek

W żywieniu bydła mlecznego ten sposób użytkowania pozwala na okresowe wypasanie bydła, jak również na uzyskanie z danej powierzchni zielonki o parametrach pozwalających na sporządzenie dobrej kiszonki. Sposób wykorzystania pastwiska przez bydło powinien być zorganizowany w taki sposób, aby ograniczyć negatywne skutki przebywania zwierząt na danej powierzchni. Wychodząc z założenia, że w gospodarstwie jest 10 krów, każda z nich potrzebuje około 1,5 ara pastwiska na dzień, a okres przebywania jednej sztuki na danej powierzchni wypasanej nie powinien być dłuższy niż 3 dni, to powierzchnia dla przykładowego stada wyniesie:

1,5 ara x 3 dni x 10 sztuk = 45 arów.

Bydło należy wyprowadzać na pastwisko z chwilą , gdy trawa w mieszance osiągnie wysokość 10 do 15 cm. Przetrzymywanie bydła zbyt długo na danej powierzchni może spowodować zahamowanie odrostu gatunków traw wysokich, a w konsekwencji zachwianie równowagi w składzie runi użytku zielonego.

 

e)      Przygotowanie kiszonki z traw

przygotowując kiszonkę na bazie mieszanek BARENBRUG, ważne jest przestrzeganie prawidłowych zasad technologicznych. Właściwy zbiór i konserwacja zielonki pozwoli na otrzymanie dobrej jakościowo kiszonki, która w sposób istotny może wpłynąć na bilans dawki żywieniowej. Decydujacy wpływ na jakość produkowanej kiszonki z traw ma termin ich koszenia. Trawy późno skoszone, np. w czasie kwitnienia, zawierają wiecej suchej masy i włókna niż te, które zostaną skoszone w fazie strzelania w źdźbło. Wyższa zawartość włókna zmniejsza strawność, pogarszając jednoczesnie wykorzystanie składników pokarmowych. Prawidłowym terminem koszenia jest osiągnięcie przez trawy tzw. dojrzałości kiszonkowej, co ma miejsce w początkowym okresie kłoszenia. Przystępując do zakiszania traw, należy również zwrócić uwagę na zawartość suchej masy w runi. Powinna ona wynosić od 30 do 40%.W sprzyjających latach z mieszanek firmy BARENBRUG można osiągnąć 8-15 ton suchej masy z hektara. W zależności od typu mieszanki uzyskuje się w roku od 3 do 5 pokosów wysokojakościowej runi.  

 

TECHNOLOGIA UPRAWY LUCERNY

 

Uprawa lucerny wpływa bardzo korzystnie w płodozmianie na:
• strukturę gleby,
• właściwości fizykochemiczne,
• aktywność biologiczną drobnoustrojów w glebie,
• żyzność gleby,
• przemieszczanie składników pokarmowych z dolnych do górnych warstw gleby,
• wzbogacenie gleby w substancję organiczną.

Ocenia się, że lucerna po drugim roku wegetacji pozostawia w resztkach pożniwnych, w 50 centymetrowej warstwie gleby około: 135 kg azotu, 45 kg potasu, 35 kg fosforu i ponad 100 kg wapnia.


Wymagania klimatyczne

Lucerna jest rośliną ciepłolubną, długiego dnia. Normalny wzrost lucerny następuje przy temperaturze 20°C, a wyższa temperatura i dostatek wody bardzo poprawiają plonowanie, poprzez szybsze przyrosty i wcześniejsze kwitnienie.
Mrozy wynoszące około minus 25°C bez okrywy śnieżnej uszkadzają rośliny, a wiatry przy bezśnieżnej zimie powodują wysmalanie.

 

Wymagania glebowe

Najlepsze do uprawy lucerny są gleby o głębokiej warstwie ornej, średnio zwięzłe, zasobne w składniki pokarmowe o uregulowanych stosunkach wodnych i powietrznych z kompleksów pszennych, żytniego bardzo dobrego i dobrego - klasy bonitacyjne I-III. Optymalnym odczynem gleby jest pH od 6,0 do 7,0. Nie należy uprawiać lucerny na glebach kwaśnych, torfowych, piaszczystych lub bardzo zwięzłych, a także o wysokim poziomie wód gruntowych lub źle wykonanej melioracji. Na polach, gdzie łatwo tworzy się skorupa lub zastoiska wodne po zimie lub po opadach deszczu, lucerna będzie łatwo wypadać.

 

Stanowisko w zmianowaniu

Najlepszym przedplonem dla lucerny są okopowe nawożone obornikiem, dobrze odchwaszczone i zasobne w składniki pokarmowe. Można też uprawiać lucernę po rzepaku i zbożach pod warunkiem wysokiej zasobności gleby w składniki pokarmowe i obojętnym odczynie gleby.

Przygotowanie pola

Lato i jesień roku poprzedzającego siew lucerny należy przeznaczyć na staranne przygotowanie roli - odchwaszczenie, wapnowanie oraz uzupełnienie zasobności gleby w fosfor i potas - wg potrzeb wynikających z oceny zasobności gleby w te składniki. Niezbędna jest pielęgnacyjna podorywka po przedplonach zbożowych, a także głęboka orka zimowa po wszystkich roślinach. W przypadku występowania chwastów wieloletnich jak np. perz, na polu przeznaczonym pod uprawę lucerny należy zastosować Roundup w dawce 5-6 l na ściernisko.

Wiosną niezbędne są uprawki spulchniające, wałowanie przedsiewne wałem gładkim albo doprawienie gleby odpowiednim agregatem uprawowym na głębokość siewu nasion tak, aby zapewnić płytkie umieszczenie nasion lucerny.

 

Nawożenie przedsiewne

Lucerna ma dużą zdolność wykorzystywania składników pokarmowych z gleby, lecz dla wydania wysokich i stabilnych plonów potrzebuje wysokiego nawożenia. 

Ponieważ lucerna jest bardzo wrażliwa na zakwaszenie gleby, pierwszym zabiegiem nawozowym winno być wapnowanie pola przeznaczonego pod uprawę lucerny po wcześniejszym zbadaniu gleby. Wapno w dawkach i rodzajach zalecanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą należy wysiać co najmniej pół roku przed siewem lucerny, a najlepiej pod przedplon. 

Nawożenie fosforem i potasem też winno wynikać z analizy zasobności gleby i zaleceń OSChR. Jesienią pod orkę należy przy średniej zasobności w glebie zastosować co najmniej 20 kg fosforu i 70 kg potasu. Jeżeli planujemy wysiewać lucernę jako siewkę w zboże dawkę fosforu zwiększamy o co najmniej 10 kg, a potasu o 30 kg czystego składnika na 1 ha. Fosfor, ponieważ nie jest wypłukiwany z gleby można go zastosować na zapas mnożąc zalecaną dawkę fosforu w latach pełnego użytkowania przez planowaną liczbę lat użytkowania lucerny.

Nawożenie przedsiewne lucerny azotem jest ograniczone, w siewie czystym do 20-25 kg N/ha, w przypadku wsiewki w jęczmień na ziarno do 60 kg N, a w przypadku wsiewki w owies na zielonkę do 80 kg N/ha.

 

Siew

Lucernę można siać wiosną w siewie czystym lub w roślinę ochronną. Ze względów ekonomicznych preferowany jest siew w roślinę ochronną – mieszankę BG-1 lub  zboże jare. Ze zbóż możliwy jest siew w jęczmień jary przeznaczony na ziarno lub owies zbierany na zielonkę. Norma wysiewu zbóż musi być zmniejszona: jęczmienia na ziarno do 70 kg, a owsa na zielonkę do 80 kg na 1 hektar. Wsiewkę lucerny w zboże wykonujemy dodatkowym przejściem siewnika w poprzek rzędów bezpośrednio po siewie rośliny ochronnej. Optymalny termin siewu to początek kwietnia do pierwszych dni maja. Nasiona lucerny dobrze kiełkują w wilgotnej glebie o temperaturze około 8-10°C.

Zalecana głębokość siewu 1-2 cm, rozstaw rzędów w siewie czystym: 10-15 cm, po siewie zalecane wałowanie.

Norma wysiewu lucerny zależy od warunków i wynosi ok 25 kg na 1 ha. W przypadku siania w roślinę ochronną w mniej korzystnych warunkach, należy wysiewać co najmniej 25 kg nasion na 1 ha.

Nasiona użyte do siewu muszą pochodzić z wiadomego źródła, o sprawdzonej sile kiełkowania, czystości i wilgotności, aby uzyskać odpowiednie wschody i ustrzec się przed uciążliwymi chwastami. Możliwe jest również zaprawianie nasion bezpośrednio przed siewem szczepionką bakteryjną zawierającą bakterie brodawkowe – Nitraginą, na stanowiskach na których nie były nigdy uprawiane rośliny motylkowe.

 

Nawożenie w latach pełnego użytkowania

W dalszych latach uprawy lucerna potrzebuje w zasadzie głównie nawożenia fosforem i potasem. Zalecane dawki przy średniej zawartości w glebie wynoszą w czystym składniku: około 90 kg fosforu i 140 kg potasu na 1 hektar. Dawkę potasu należy podzielić na 2 części - pierwszą zastosować przed ruszeniem wegetacji, a drugą po pierwszym pokosie. Nawozy stosować jak najszybciej po wykonaniu pokosu i unikać wysiewu na mokre liście lucerny. W przypadku stwierdzenia niedoborów wapnia i magnezu można stosować nawożenie pogłówne wapnem (dolomitem) w dawce do 2 ton na hektar, siarczanem magnezu w dawce do 50 kg na ha. Niedobory mikroelementów można uzupełnić odpowiednimi nawozami dolistnymi w terminie dwóch tygodni po zbiorze pokosu.

Głównym źródłem azotu dla lucerny jest azot dostarczany przez bakterie brodawkowe i na ogół jego ilość pokrywa zapotrzebowanie rośliny. W warunkach niekorzystnych, rozwój bakterii brodawkowych może być zbyt słaby i mogą wystąpić niedobory azotu, co objawia się jasną barwą, chlorozą i żółknięciem liści oraz słabym wzrostem roślin. W takim przypadku nawożenie azotem jest konieczne.

Powrót
Koszyk
Logowanie
E-mail:
Hasło:


Bezpieczne logowanie

Rejestracja konta

Przypomnienie hasła
Aktualności
Zdbywca nagrody- PRODUKT NA MEDAL
Zwycięskie Partnerstwo z Manchester City
BarFertile- nowa linia nawozów marki PREMIUM!
Barenbrug na EURO 2012
NOWOŚĆ w trawach pastewnych!!! BG-1 Milkway Sprint
BARENBRUG ZWYCIĘZCĄ PRESTIŻOWEJ NAGRODY
Profil firmy Barenbrug
Barenbrug dostawcą trawy na Stadion Olimpijski w Pekinie
Królowa Holenderska Beatrix uhonorowała firmę Barenbrug...
Trawa Barenbrug na najlepszych stadionach świata!
Biuletyn
Uwaga Zarejestrowani klienci mogą zarządzać swoimi subskrypcjami tutaj: Twoje konto:

E-mail:

Nazwa:


Bestsellery
Trawa Barenbrug Exclusor / Gazon Elite  1kg /16/
Trawa Barenbrug Exclusor / Gazon Elite 1kg /16/
Nawóz Barenbrug letni Summer 5kg Długodziała. !
Nawóz Barenbrug letni Summer 5kg Długodziała. !
Trawa Barenbrug Green Universal  1kg /16/
Trawa Barenbrug Green Universal 1kg /16/
Trawa Barenbrug Exclusor / Gazon Elite  5kg
Trawa Barenbrug Exclusor / Gazon Elite 5kg
Nawóz Barenbrug BERFERTILE P. Late jesienny 20kg
Nawóz Barenbrug BERFERTILE P. Late jesienny 20kg
Nawóz Barenbrug jesienny Autumn 5kg Długodziała. !
Nawóz Barenbrug jesienny Autumn 5kg ...
Nawóz Barenbrug BERFERTILE Premium Start 20kg
Nawóz Barenbrug BERFERTILE Premium Start 20kg
Nawóz Barenbrug wiosenny Spring 5kg Długodziała. !
Nawóz Barenbrug wiosenny Spring 5kg ...
Trawa Barenbrug Shadow Gazon  1kg /16/
Trawa Barenbrug Shadow Gazon 1kg /16/
Trawa Barenbrug BG-10 Milkway Horse Master 15kg
Trawa Barenbrug BG-10 Milkway Horse Master 15kg
Nowości

Banner dół
Banner dol 4
Sklep sieci GardenFlora Group © 24 listopad 2014 Regulamin |  Reklamacje i zwroty